Alimentatie aanvragen: Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is financiële ondersteuning van een ouder aan de andere ouder om de kosten van opvoeding en verzorging van een kind te dekken. Het doel is ervoor te zorgen dat het kind door de scheiding van de ouders niet in een economisch benadeelde situatie terechtkomt. In dit artikel bespreken we wat kinderalimentatie is, hoe deze wordt berekend en wat er gebeurt als een ouder geen kinderalimentatie betaalt. Ook lees je meer over alimentatie aanvragen.

Wat is kinderalimentatie en kan ik alimentatie aanvragen?

Kinderalimentatie is een wettelijke betaling door de ouder zonder dagelijkse verzorging aan de ouder die dagelijks voor het kind zorgt. Het financiële deel is bedoeld om de kosten van onderwijs en verzorging van het kind te dekken. Met het geld kunnen bijvoorbeeld kleding, eten, huisvesting, medische zorg en onderwijs worden gekocht. Als jij minder verdient dan je partner en jij de dagelijkse zorg verricht, kun je alimentatie aanvragen.

Alimentatie wordt berekend op basis van verschillende factoren, waaronder:

  • De behoeften van het kind
  • Het vermogen van de ouder om te betalen

De andere ouder moet dus niet alleen meer, maar ook voldoende verdienen om alimentatie aan te vragen. De behoeften van het kind worden bepaald op basis van de kosten die gepaard gaan met het opvoeden en verzorgen van het kind. Dit geldt bijvoorbeeld voor voeding, kleding, huisvesting en onderwijs. De solvabiliteit van een valide ouder wordt bepaald op basis van het inkomen en de financiële verplichtingen van die ouder.

Het berekenen van kinderalimentatie kan ingewikkeld zijn en er zijn verschillende methoden om het te berekenen. In sommige gevallen kan de hulp van een advocaat of bemiddelaar nodig zijn om tot een acceptabele schikking te komen. Op deze manier kan men toch alimentatie aanvragen.

Wat gebeurt er als een van beide partners de ander niet betaalt?

Stel dat het alimentatie aanvragen is gelukt, maar een ouder de kinderalimentatie niet kan betalen. In dat geval moet hij of zij dit melden bij de rechtbank. Er kunnen dan mogelijkheden worden overwogen om de kinderalimentatie te verminderen of tijdelijk op te schorten. Als een van de ouders zonder goede reden weigert de alimentatie te betalen, kan de andere ouder de rechtbank om betaling van de vergoeding te verzoeken. Dit kan leiden tot boetes voor de ouder die weigert te betalen.

In sommige gevallen kan het ook nodig zijn om de gerechtsdeurwaarder te vragen kinderalimentatie te innen. De deurwaarder kan bijvoorbeeld beslag leggen op het salaris of de bankrekening van de betalende ouder. In principe wil men dit natuurlijk te allen tijde voorkomen. Het gaat immers om het welzijn van jullie zoon of dochter en daarvoor heeft men voldoende financiële middelen nodig. Daarnaast is het ook slecht voor een kind om ouders te hebben die in een onderling geschil verkeren. Het is belangrijk om de verstandshouding tussen ouders goed te houden. Om deze reden willen we het belang van een mediator benadrukken.

In het kort is alimentatie een financieel middel om de minderbedeelde ouder te ondersteunen. Bij kinderalimentatie gaat het om een financiële vergoeding ter ondersteuning van de dagelijkse zorg voor jullie kind of kinderen. De hoogte van de alimentatie wordt berekend op basis van verschillende factoren en als je er samen niet uitkomt kan je alimentatie aanvragen. Indien men niet betaalt, kent dit verschillende grote gevolgen voor zowel de partner als het kind. Wil je meer weten over alimentatie aanvragen, kijk dan op simmelink.nl.