WOZ waarde Amsterdam aanvechten

De gemeente berekent jaarlijks je WOZ waarde Amsterdam via een geautomatiseerd proces. Hierbij kijkt ze naar een aantal algemene factoren, maar niet naar eventuele bijzondere omstandigheden in of rondom de woning. Zo kan het voorkomen dat de WOZ waarde te hoog wordt ingeschat. Het kan in dat geval zinvol zijn om de WOZ waarde gratis te laten controleren op juistheid. Een hoge WOZ waarde Amsterdam betekent immers ook dat je meer belastingen betaalt. Het gaat hier bijvoorbeeld om het eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting, erfbelasting en rioolheffingen. Je kunt zomaar tientjes of zelfs honderden euro’s per jaar besparen, indien je WOZ waarde Amsterdam bezwaar wordt goedgekeurd. Toch maakt op dit moment slechts 2% van de Nederlandse huiseigenaren gebruik van deze mogelijkheid. 

Maak bezwaar tegen de WOZ Waarde

Zoals al gezegd, kan het je veel geld besparen als je succesvol bezwaar aantekent tegen de WOZ waarde Amsterdam. Als je dit proces ook nog eens laat uitvoeren door een specialist, weet je zeker dat het goed gebeurt. Bovendien neemt de kans op een honorering van je bezwaar dan ook nog eens verder toe. Het enige wat jij hoeft te doen is het machtigen van de taxateur en het aanleveren van de WOZ waardebeschikking. Het is daarbij belangrijk dat je goede redenen hebt voor een bijstelling van de WOZ waarde. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verbouwing van je woning, aangetroffen asbest, een buurt die achteruit holt, of een gedateerde inrichting. Als je dit soort zaken kunt aandragen, is de kans groot dat de WOZ waarde naar beneden gaat.

Wat is de kans op succes bij het aanvechten van de WOZ waarde? 

Als je bezwaar aantekent tegen de WOZ waarde Amsterdam, dan is de kans meer dan 50% dat dit ook daadwerkelijk wordt goedgekeurd. Deze kans neemt nog verder toe, wanneer je het bezwaar indient met behulp van een gespecialiseerde partij. Nadat de WOZ waarde is bijgesteld, ontvang je een herzien taxatierapport van je woning. Dit biedt jou direct het voordeel dat de hoogte van de belastingen die je afdraagt naar beneden gaat. En hier hoef je amper iets voor te doen! Tijdens de procedure kun je online de voortgang volgen en je krijgt vooraf te horen wat de mogelijke besparing is. Daarbij stellen we alleen een procedure op, als we ook een kans zien op een verlaagde WOZ waarde Amsterdam. 

Voorwaarden voor een bezwaar WOZ waarde Amsterdam

Het is belangrijk dat je het bezwaar indient bij de gemeente, binnen zes weken na ontvangst van de waardebeschikking. In dat geval zal de gemeente je bezwaar sowieso in behandeling nemen. Normaliter krijg je hier binnen enkele weken een reactie op en weet je waar je aan toe bent. De kans op succes is vanzelfsprekend hoger wanneer je gegronde redenen kunt aandragen voor een lagere WOZ waarde. Wij zorgen verder voor de afhandeling en zorgen ervoor dat de juiste documenten tijdig bij de gemeente belanden. Het enige wat jij hoeft te doen is wachten op het moment dat je geld kunt gaan besparen.